TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Japan
Asia 88.9
2 2
Australia
Asia 82.5
3 3
Iran
Asia 80.7
4 4
Korea Republic
Asia 78.6
5 6
Uzbekistan
Asia 74.0
6 7
Iraq
Asia 72.9
7 5
Qatar
Asia 72.8
8 8
Saudi Arabia
Asia 71.5
9 9
Jordan
Asia 69.9
10 10
UAE
Asia 68.2
11 11
Oman
Asia 67.2
12 13
China
Asia 65.7
13 14
Bahrain
Asia 65.1
14 12
Syria
Asia 64.5
15 15
Thailand
Asia 63.2
16 16
Korea DPR
Asia 63.1
17 17
Palestine
Asia 60.7
18 18
Kuwait
Asia 59.1
19 19
Tajikistan
Asia 58.9
20 20
Lebanon
Asia 58.5
21 21
Vietnam
Asia 56.7
22 25
Kyrgyzstan
Asia 54.2
23 23
Indonesia
Asia 53.8
24 23
Malaysia
Asia 53.3
25 22
Turkmenistan
Asia 53.1
26 27
India
Asia 48.5
27 26
Yemen
Asia 48.0
28 28
Hong Kong
Asia 47.8
29 29
Singapore
Asia 43.2
30 30
Philippines
Asia 42.4
31 31
Afghanistan
Asia 40.1
32 32
Myanmar
Asia 33.6
33 34
Maldives
Asia 31.3
34 33
Bangladesh
Asia 30.9
35 35
Chinese Taipei
Asia 30.3
36 36
Nepal
Asia 29.2
37 37
Pakistan
Asia 27.3
38 38
Cambodia
Asia 25.1
39 39
Sri Lanka
Asia 24.6
40 40
Laos
Asia 19.4
41 41
Mongolia
Asia 18.6
42 42
Timor-Leste
Asia 15.0
43 43
Macao
Asia 12.1
44 44
Brunei
Asia 10.9
45 45
Bhutan
Asia 3.8
46 46
Guam
Asia 2.3
Latest Updated : 2024-06-17

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Japan
88.9
2
Australia
82.5
3
Iran
80.7
4
Korea Republic
78.6
5
Uzbekistan
74.0
6
Iraq
72.9
7
Qatar
72.8
8
Saudi Arabia
71.5
9
Jordan
69.9
10
UAE
68.2
11
Oman
67.2
12
China
65.7
13
Bahrain
65.1
14
Syria
64.5
15
Thailand
63.2
16
Korea DPR
63.1
17
Palestine
60.7
18
Kuwait
59.1
19
Tajikistan
58.9
20
Lebanon
58.5
21
Vietnam
56.7
22
Kyrgyzstan
54.2
23
Indonesia
53.8
24
Malaysia
53.3
25
Turkmenistan
53.1
26
India
48.5
27
Yemen
48.0
28
Hong Kong
47.8
29
Singapore
43.2
30
Philippines
42.4
31
Afghanistan
40.1
32
Myanmar
33.6
33
Maldives
31.3
34
Bangladesh
30.9
35
Chinese Taipei
30.3
36
Nepal
29.2
37
Pakistan
27.3
38
Cambodia
25.1
39
Sri Lanka
24.6
40
Laos
19.4
41
Mongolia
18.6
42
Timor-Leste
15.0
43
Macao
12.1
44
Brunei
10.9
45
Bhutan
3.8
46
Guam
2.3
Latest Updated : 2024-06-17