TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Iran
Asia 84.5
2 2
Japan
Asia 82.4
3 3
Australia
Asia 80.1
4 4
Korea Republic
Asia 79.4
5 5
Uzbekistan
Asia 75.0
6 6
Qatar
Asia 73.3
7 7
Saudi Arabia
Asia 71.5
8 9
Iraq
Asia 69.7
9 8
Syria
Asia 69.6
10 10
China
Asia 69.4
10 11
UAE
Asia 69.4
12 12
Bahrain
Asia 66.4
13 13
Jordan
Asia 65.9
14 14
Kuwait
Asia 64.9
15 15
Oman
Asia 64.1
16 16
Thailand
Asia 62.6
17 17
Korea DPR
Asia 62.2
18 18
Palestine
Asia 60.7
19 19
Lebanon
Asia 60.4
20 20
Vietnam
Asia 57.7
21 23
Kyrgyzstan
Asia 53.9
22 21
Turkmenistan
Asia 53.3
23 22
Tajikistan
Asia 53.2
24 24
Yemen
Asia 50.3
25 25
Indonesia
Asia 50.2
26 26
Hong Kong
Asia 49.6
27 27
Malaysia
Asia 49.2
28 28
Singapore
Asia 47.5
29 29
India
Asia 46.2
30 30
Philippines
Asia 43.2
31 31
Myanmar
Asia 37.5
32 32
Afghanistan
Asia 37.4
33 33
Maldives
Asia 34.9
34 34
Chinese Taipei
Asia 30.3
35 35
Pakistan
Asia 29.4
36 36
Nepal
Asia 27.7
37 38
Bangladesh
Asia 25.5
38 37
Cambodia
Asia 24.8
39 39
Sri Lanka
Asia 23.0
40 40
Laos
Asia 21.2
41 41
Timor-Leste
Asia 15.3
42 42
Mongolia
Asia 13.7
43 43
Macao
Asia 12.3
44 44
Brunei
Asia 11.9
45 45
Bhutan
Asia 1.5
46 46
Guam
Asia -0.5
Latest Updated : 2019-10-14

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Iran
84.5
2
Japan
82.4
3
Australia
80.1
4
Korea Republic
79.4
5
Uzbekistan
75.0
6
Qatar
73.3
7
Saudi Arabia
71.5
8
Iraq
69.7
9
Syria
69.6
10
China
69.4
10
UAE
69.4
12
Bahrain
66.4
13
Jordan
65.9
14
Kuwait
64.9
15
Oman
64.1
16
Thailand
62.6
17
Korea DPR
62.2
18
Palestine
60.7
19
Lebanon
60.4
20
Vietnam
57.7
21
Kyrgyzstan
53.9
22
Turkmenistan
53.3
23
Tajikistan
53.2
24
Yemen
50.3
25
Indonesia
50.2
26
Hong Kong
49.6
27
Malaysia
49.2
28
Singapore
47.5
29
India
46.2
30
Philippines
43.2
31
Myanmar
37.5
32
Afghanistan
37.4
33
Maldives
34.9
34
Chinese Taipei
30.3
35
Pakistan
29.4
36
Nepal
27.7
37
Bangladesh
25.5
38
Cambodia
24.8
39
Sri Lanka
23.0
40
Laos
21.2
41
Timor-Leste
15.3
42
Mongolia
13.7
43
Macao
12.3
44
Brunei
11.9
45
Bhutan
1.5
46
Guam
-0.5
Latest Updated : 2019-10-14