TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Japan
Asia 88.2
2 3
Iran
Asia 81.6
3 2
Australia
Asia 81.4
4 4
Korea Republic
Asia 78.5
5 6
Uzbekistan
Asia 72.7
6 5
Saudi Arabia
Asia 72.4
7 7
Iraq
Asia 71.4
8 9
Qatar
Asia 69.5
9 8
Oman
Asia 69.2
10 10
China
Asia 68.2
11 12
UAE
Asia 68.1
12 11
Jordan
Asia 67.7
13 13
Syria
Asia 66.9
14 14
Bahrain
Asia 65.9
15 16
Korea DPR
Asia 61.8
16 15
Kuwait
Asia 61.6
17 18
Thailand
Asia 61.4
18 17
Palestine
Asia 61.0
19 19
Vietnam
Asia 60.4
20 20
Lebanon
Asia 58.1
21 21
Tajikistan
Asia 56.9
22 22
Malaysia
Asia 53.9
23 23
Turkmenistan
Asia 53.8
24 24
Indonesia
Asia 52.4
24 25
Kyrgyzstan
Asia 52.4
26 26
India
Asia 49.0
27 27
Yemen
Asia 47.8
28 28
Hong Kong
Asia 47.3
29 29
Singapore
Asia 45.8
30 30
Philippines
Asia 42.1
31 31
Afghanistan
Asia 38.6
32 32
Myanmar
Asia 34.6
33 33
Maldives
Asia 32.4
34 34
Bangladesh
Asia 30.3
34 34
Nepal
Asia 30.3
36 36
Chinese Taipei
Asia 29.5
37 37
Pakistan
Asia 27.6
38 38
Cambodia
Asia 25.1
39 38
Sri Lanka
Asia 24.7
40 40
Laos
Asia 18.9
41 41
Mongolia
Asia 17.6
42 42
Timor-Leste
Asia 15.9
43 43
Macao
Asia 11.9
44 44
Brunei
Asia 10.4
45 45
Bhutan
Asia 3.5
46 46
Guam
Asia 1.1
Latest Updated : 2023-09-18

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Japan
88.2
2
Iran
81.6
3
Australia
81.4
4
Korea Republic
78.5
5
Uzbekistan
72.7
6
Saudi Arabia
72.4
7
Iraq
71.4
8
Qatar
69.5
9
Oman
69.2
10
China
68.2
11
UAE
68.1
12
Jordan
67.7
13
Syria
66.9
14
Bahrain
65.9
15
Korea DPR
61.8
16
Kuwait
61.6
17
Thailand
61.4
18
Palestine
61.0
19
Vietnam
60.4
20
Lebanon
58.1
21
Tajikistan
56.9
22
Malaysia
53.9
23
Turkmenistan
53.8
24
Indonesia
52.4
24
Kyrgyzstan
52.4
26
India
49.0
27
Yemen
47.8
28
Hong Kong
47.3
29
Singapore
45.8
30
Philippines
42.1
31
Afghanistan
38.6
32
Myanmar
34.6
33
Maldives
32.4
34
Bangladesh
30.3
34
Nepal
30.3
36
Chinese Taipei
29.5
37
Pakistan
27.6
38
Cambodia
25.1
39
Sri Lanka
24.7
40
Laos
18.9
41
Mongolia
17.6
42
Timor-Leste
15.9
43
Macao
11.9
44
Brunei
10.4
45
Bhutan
3.5
46
Guam
1.1
Latest Updated : 2023-09-18