TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Iran
Asia 82.8
2 2
Japan
Asia 81.9
3 3
Australia
Asia 78.8
4 4
Korea Republic
Asia 78.7
5 5
Uzbekistan
Asia 74.5
6 6
Qatar
Asia 74.4
7 7
Saudi Arabia
Asia 73.5
8 8
Iraq
Asia 72.5
9 9
Syria
Asia 72.2
10 10
China
Asia 68.6
11 11
UAE
Asia 68.5
12 12
Jordan
Asia 67.9
13 13
Bahrain
Asia 65.1
14 14
Oman
Asia 64.5
15 15
Kuwait
Asia 64.4
16 16
Thailand
Asia 63.1
17 17
Lebanon
Asia 61.7
18 18
Korea DPR
Asia 61.6
19 19
Palestine
Asia 60.1
20 20
Vietnam
Asia 57.5
21 21
Turkmenistan
Asia 53.7
21 21
Kyrgyzstan
Asia 53.7
23 23
Indonesia
Asia 52.3
24 24
Tajikistan
Asia 52.1
25 25
Hong Kong
Asia 50.1
26 26
Yemen
Asia 49.1
27 27
Malaysia
Asia 46.7
27 27
Singapore
Asia 46.7
29 29
India
Asia 45.5
30 30
Philippines
Asia 43.7
31 31
Myanmar
Asia 38.3
32 32
Afghanistan
Asia 38.0
33 33
Maldives
Asia 35.6
34 34
Chinese Taipei
Asia 31.0
35 35
Pakistan
Asia 30.5
36 36
Nepal
Asia 26.6
37 37
Bangladesh
Asia 25.7
38 38
Cambodia
Asia 24.0
39 39
Sri Lanka
Asia 23.8
40 40
Laos
Asia 20.6
41 41
Timor-Leste
Asia 16.2
42 42
Mongolia
Asia 12.2
43 43
Macao
Asia 12.1
44 44
Brunei
Asia 11.8
45 45
Bhutan
Asia 2.6
46 46
Guam
Asia -1.8
Latest Updated : 2019-04-22

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Iran
82.8
2
Japan
81.9
3
Australia
78.8
4
Korea Republic
78.7
5
Uzbekistan
74.5
6
Qatar
74.4
7
Saudi Arabia
73.5
8
Iraq
72.5
9
Syria
72.2
10
China
68.6
11
UAE
68.5
12
Jordan
67.9
13
Bahrain
65.1
14
Oman
64.5
15
Kuwait
64.4
16
Thailand
63.1
17
Lebanon
61.7
18
Korea DPR
61.6
19
Palestine
60.1
20
Vietnam
57.5
21
Turkmenistan
53.7
21
Kyrgyzstan
53.7
23
Indonesia
52.3
24
Tajikistan
52.1
25
Hong Kong
50.1
26
Yemen
49.1
27
Malaysia
46.7
27
Singapore
46.7
29
India
45.5
30
Philippines
43.7
31
Myanmar
38.3
32
Afghanistan
38.0
33
Maldives
35.6
34
Chinese Taipei
31.0
35
Pakistan
30.5
36
Nepal
26.6
37
Bangladesh
25.7
38
Cambodia
24.0
39
Sri Lanka
23.8
40
Laos
20.6
41
Timor-Leste
16.2
42
Mongolia
12.2
43
Macao
12.1
44
Brunei
11.8
45
Bhutan
2.6
46
Guam
-1.8
Latest Updated : 2019-04-22