TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 -
Japan
Asia 86.7
2 -
Iran
Asia 82.2
3 -
Australia
Asia 81.0
4 -
Korea Republic
Asia 77.1
5 -
Qatar
Asia 74.0
6 -
Uzbekistan
Asia 73.8
7 -
Saudi Arabia
Asia 72.6
8 -
Iraq
Asia 71.4
9 -
Jordan
Asia 67.9
10 -
UAE
Asia 67.7
11 -
Oman
Asia 67.1
12 -
Bahrain
Asia 65.9
13 -
Syria
Asia 65.8
14 -
China
Asia 65.0
15 -
Thailand
Asia 64.2
16 -
Korea DPR
Asia 62.8
17 -
Palestine
Asia 62.5
18 -
Kuwait
Asia 60.4
19 -
Tajikistan
Asia 59.6
20 -
Vietnam
Asia 58.4
21 -
Lebanon
Asia 58.2
22 -
Malaysia
Asia 53.7
23 -
Kyrgyzstan
Asia 53.6
24 -
Turkmenistan
Asia 52.9
24 -
Indonesia
Asia 52.9
26 -
Yemen
Asia 48.4
27 -
India
Asia 48.3
28 -
Hong Kong
Asia 46.7
29 -
Singapore
Asia 44.4
30 -
Philippines
Asia 42.9
31 -
Afghanistan
Asia 37.9
32 -
Myanmar
Asia 34.7
33 -
Maldives
Asia 31.3
34 -
Bangladesh
Asia 30.8
35 -
Chinese Taipei
Asia 30.6
36 -
Nepal
Asia 28.5
37 -
Pakistan
Asia 27.5
38 -
Sri Lanka
Asia 25.2
38 -
Cambodia
Asia 25.2
40 -
Laos
Asia 19.4
41 -
Mongolia
Asia 18.4
42 -
Timor-Leste
Asia 15.0
43 -
Macao
Asia 12.1
44 -
Brunei
Asia 9.6
45 -
Bhutan
Asia 4.1
46 -
Guam
Asia 2.3
Latest Updated : 2024-03-25

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Japan
86.7
2
Iran
82.2
3
Australia
81.0
4
Korea Republic
77.1
5
Qatar
74.0
6
Uzbekistan
73.8
7
Saudi Arabia
72.6
8
Iraq
71.4
9
Jordan
67.9
10
UAE
67.7
11
Oman
67.1
12
Bahrain
65.9
13
Syria
65.8
14
China
65.0
15
Thailand
64.2
16
Korea DPR
62.8
17
Palestine
62.5
18
Kuwait
60.4
19
Tajikistan
59.6
20
Vietnam
58.4
21
Lebanon
58.2
22
Malaysia
53.7
23
Kyrgyzstan
53.6
24
Turkmenistan
52.9
24
Indonesia
52.9
26
Yemen
48.4
27
India
48.3
28
Hong Kong
46.7
29
Singapore
44.4
30
Philippines
42.9
31
Afghanistan
37.9
32
Myanmar
34.7
33
Maldives
31.3
34
Bangladesh
30.8
35
Chinese Taipei
30.6
36
Nepal
28.5
37
Pakistan
27.5
38
Cambodia
25.2
38
Sri Lanka
25.2
40
Laos
19.4
41
Mongolia
18.4
42
Timor-Leste
15.0
43
Macao
12.1
44
Brunei
9.6
45
Bhutan
4.1
46
Guam
2.3
Latest Updated : 2024-03-25