TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Japan
Asia 86.3
2 2
Iran
Asia 81.4
3 3
Australia
Asia 81.2
4 4
Korea Republic
Asia 79.6
5 5
Saudi Arabia
Asia 74.7
6 6
Uzbekistan
Asia 72.7
7 7
Iraq
Asia 71.3
8 8
Qatar
Asia 71.0
9 9
UAE
Asia 68.5
10 10
Jordan
Asia 68.2
10 10
China
Asia 68.2
10 10
Oman
Asia 68.2
13 13
Syria
Asia 67.3
14 14
Bahrain
Asia 66.9
15 15
Korea DPR
Asia 61.8
16 16
Palestine
Asia 61.7
17 17
Kuwait
Asia 61.4
18 18
Thailand
Asia 61.2
19 19
Vietnam
Asia 60.3
20 20
Lebanon
Asia 59.7
21 21
Tajikistan
Asia 56.4
22 22
Turkmenistan
Asia 54.0
23 23
Kyrgyzstan
Asia 52.7
24 24
Indonesia
Asia 50.8
25 25
Malaysia
Asia 50.7
26 26
Yemen
Asia 47.8
27 27
Hong Kong
Asia 47.6
28 28
India
Asia 46.7
29 29
Singapore
Asia 46.6
30 30
Philippines
Asia 43.9
31 31
Afghanistan
Asia 39.0
32 32
Myanmar
Asia 34.9
33 33
Maldives
Asia 33.2
34 34
Nepal
Asia 29.4
35 35
Pakistan
Asia 29.3
36 36
Chinese Taipei
Asia 28.2
37 37
Bangladesh
Asia 28.0
38 38
Sri Lanka
Asia 24.7
39 39
Cambodia
Asia 23.4
40 40
Laos
Asia 19.3
41 41
Mongolia
Asia 16.7
42 42
Timor-Leste
Asia 15.9
43 43
Macao
Asia 12.3
44 44
Brunei
Asia 12.1
45 45
Bhutan
Asia 1.5
46 46
Guam
Asia 1.1
Latest Updated : 2022-12-05

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Japan
86.3
2
Iran
81.4
3
Australia
81.2
4
Korea Republic
79.6
5
Saudi Arabia
74.7
6
Uzbekistan
72.7
7
Iraq
71.3
8
Qatar
71.0
9
UAE
68.5
10
Jordan
68.2
10
China
68.2
10
Oman
68.2
13
Syria
67.3
14
Bahrain
66.9
15
Korea DPR
61.8
16
Palestine
61.7
17
Kuwait
61.4
18
Thailand
61.2
19
Vietnam
60.3
20
Lebanon
59.7
21
Tajikistan
56.4
22
Turkmenistan
54.0
23
Kyrgyzstan
52.7
24
Indonesia
50.8
25
Malaysia
50.7
26
Yemen
47.8
27
Hong Kong
47.6
28
India
46.7
29
Singapore
46.6
30
Philippines
43.9
31
Afghanistan
39.0
32
Myanmar
34.9
33
Maldives
33.2
34
Nepal
29.4
35
Pakistan
29.3
36
Chinese Taipei
28.2
37
Bangladesh
28.0
38
Sri Lanka
24.7
39
Cambodia
23.4
40
Laos
19.3
41
Mongolia
16.7
42
Timor-Leste
15.9
43
Macao
12.3
44
Brunei
12.1
45
Bhutan
1.5
46
Guam
1.1
Latest Updated : 2022-12-05