TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Iran
Asia 82.8
2 2
Japan
Asia 82.4
3 3
Australia
Asia 81.2
4 4
Korea Republic
Asia 78.0
5 5
Uzbekistan
Asia 73.3
6 6
Saudi Arabia
Asia 73.1
7 7
Qatar
Asia 72.7
8 8
Iraq
Asia 71.1
9 9
Syria
Asia 69.3
10 10
China
Asia 68.5
11 11
Bahrain
Asia 68.0
12 12
UAE
Asia 67.6
13 13
Jordan
Asia 65.9
14 14
Kuwait
Asia 64.2
15 15
Oman
Asia 63.6
16 16
Thailand
Asia 63.4
17 17
Korea DPR
Asia 61.8
18 18
Lebanon
Asia 60.9
19 19
Palestine
Asia 60.0
20 20
Vietnam
Asia 58.4
21 21
Turkmenistan
Asia 54.7
22 22
Tajikistan
Asia 52.8
23 23
Kyrgyzstan
Asia 52.7
24 24
Malaysia
Asia 50.5
25 25
Indonesia
Asia 49.1
25 25
Yemen
Asia 49.1
27 27
Hong Kong
Asia 49.0
28 28
Singapore
Asia 48.7
29 29
Philippines
Asia 45.4
30 30
India
Asia 45.2
31 31
Afghanistan
Asia 38.6
32 32
Myanmar
Asia 38.5
33 33
Maldives
Asia 33.7
34 34
Pakistan
Asia 29.4
35 35
Chinese Taipei
Asia 28.0
36 36
Nepal
Asia 27.9
37 37
Bangladesh
Asia 26.5
38 38
Cambodia
Asia 24.3
39 39
Sri Lanka
Asia 23.1
40 40
Laos
Asia 21.2
41 41
Timor-Leste
Asia 15.3
42 42
Mongolia
Asia 15.0
43 43
Macao
Asia 12.3
44 44
Brunei
Asia 11.9
45 45
Bhutan
Asia 1.5
46 46
Guam
Asia 0.1
Latest Updated : 2020-09-28

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Iran
82.8
2
Japan
82.4
3
Australia
81.2
4
Korea Republic
78.0
5
Uzbekistan
73.3
6
Saudi Arabia
73.1
7
Qatar
72.7
8
Iraq
71.1
9
Syria
69.3
10
China
68.5
11
Bahrain
68.0
12
UAE
67.6
13
Jordan
65.9
14
Kuwait
64.2
15
Oman
63.6
16
Thailand
63.4
17
Korea DPR
61.8
18
Lebanon
60.9
19
Palestine
60.0
20
Vietnam
58.4
21
Turkmenistan
54.7
22
Tajikistan
52.8
23
Kyrgyzstan
52.7
24
Malaysia
50.5
25
Indonesia
49.1
25
Yemen
49.1
27
Hong Kong
49.0
28
Singapore
48.7
29
Philippines
45.4
30
India
45.2
31
Afghanistan
38.6
32
Myanmar
38.5
33
Maldives
33.7
34
Pakistan
29.4
35
Chinese Taipei
28.0
36
Nepal
27.9
37
Bangladesh
26.5
38
Cambodia
24.3
39
Sri Lanka
23.1
40
Laos
21.2
41
Timor-Leste
15.3
42
Mongolia
15.0
43
Macao
12.3
44
Brunei
11.9
45
Bhutan
1.5
46
Guam
0.1
Latest Updated : 2020-09-28