TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Iran
Asia 82.8
2 2
Japan
Asia 82.3
3 3
Australia
Asia 78.8
4 4
Korea Republic
Asia 78.3
5 5
Uzbekistan
Asia 74.9
6 6
Qatar
Asia 74.4
7 7
Saudi Arabia
Asia 73.4
8 8
Iraq
Asia 72.2
9 9
Syria
Asia 71.9
10 10
China
Asia 69.1
11 11
Jordan
Asia 68.4
12 12
UAE
Asia 68.2
13 13
Bahrain
Asia 65.1
14 14
Kuwait
Asia 64.8
15 15
Oman
Asia 64.5
16 16
Thailand
Asia 63.3
17 17
Lebanon
Asia 61.7
18 18
Korea DPR
Asia 61.6
19 19
Palestine
Asia 60.1
20 20
Vietnam
Asia 57.5
21 21
Kyrgyzstan
Asia 53.7
21 21
Turkmenistan
Asia 53.7
23 23
Tajikistan
Asia 52.1
24 24
Indonesia
Asia 52.0
25 25
Hong Kong
Asia 50.1
26 26
Yemen
Asia 49.1
27 27
Malaysia
Asia 46.7
27 27
Singapore
Asia 46.7
29 29
India
Asia 45.5
30 30
Philippines
Asia 43.7
31 31
Myanmar
Asia 39.0
32 32
Afghanistan
Asia 38.0
33 33
Maldives
Asia 35.6
34 34
Pakistan
Asia 30.5
35 35
Chinese Taipei
Asia 30.4
36 36
Nepal
Asia 26.2
37 37
Bangladesh
Asia 25.2
38 38
Cambodia
Asia 24.5
39 39
Sri Lanka
Asia 23.8
40 40
Laos
Asia 20.6
41 41
Timor-Leste
Asia 16.2
42 42
Mongolia
Asia 12.2
43 43
Macao
Asia 12.1
44 44
Brunei
Asia 11.8
45 45
Bhutan
Asia 2.6
46 46
Guam
Asia -1.8
Latest Updated : 2019-02-11

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Iran
82.8
2
Japan
82.3
3
Australia
78.8
4
Korea Republic
78.3
5
Uzbekistan
74.9
6
Qatar
74.4
7
Saudi Arabia
73.4
8
Iraq
72.2
9
Syria
71.9
10
China
69.1
11
Jordan
68.4
12
UAE
68.2
13
Bahrain
65.1
14
Kuwait
64.8
15
Oman
64.5
16
Thailand
63.3
17
Lebanon
61.7
18
Korea DPR
61.6
19
Palestine
60.1
20
Vietnam
57.5
21
Kyrgyzstan
53.7
21
Turkmenistan
53.7
23
Tajikistan
52.1
24
Indonesia
52.0
25
Hong Kong
50.1
26
Yemen
49.1
27
Malaysia
46.7
27
Singapore
46.7
29
India
45.5
30
Philippines
43.7
31
Myanmar
39.0
32
Afghanistan
38.0
33
Maldives
35.6
34
Pakistan
30.5
35
Chinese Taipei
30.4
36
Nepal
26.2
37
Bangladesh
25.2
38
Cambodia
24.5
39
Sri Lanka
23.8
40
Laos
20.6
41
Timor-Leste
16.2
42
Mongolia
12.2
43
Macao
12.1
44
Brunei
11.8
45
Bhutan
2.6
46
Guam
-1.8
Latest Updated : 2019-02-11