TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Iran
Asia 83.3
2 2
Japan
Asia 82.2
3 3
Australia
Asia 78.7
3 3
Korea Republic
Asia 78.7
5 5
Uzbekistan
Asia 74.8
6 6
Qatar
Asia 74.3
7 7
Saudi Arabia
Asia 71.6
8 8
Iraq
Asia 70.1
9 9
Syria
Asia 69.4
10 10
UAE
Asia 68.5
11 11
China
Asia 68.3
12 12
Jordan
Asia 67.5
13 13
Bahrain
Asia 67.2
14 14
Kuwait
Asia 65.0
15 15
Oman
Asia 64.5
16 16
Thailand
Asia 62.3
17 17
Korea DPR
Asia 61.6
18 18
Lebanon
Asia 61.5
19 19
Palestine
Asia 61.2
20 20
Vietnam
Asia 57.5
21 21
Turkmenistan
Asia 53.7
21 21
Kyrgyzstan
Asia 53.7
23 23
Tajikistan
Asia 53.2
24 24
Indonesia
Asia 52.7
25 25
Yemen
Asia 50.8
26 26
Hong Kong
Asia 49.6
27 27
Malaysia
Asia 47.5
28 28
Singapore
Asia 46.6
29 29
India
Asia 44.7
30 30
Philippines
Asia 43.8
31 31
Myanmar
Asia 38.7
32 32
Afghanistan
Asia 38.0
33 33
Maldives
Asia 35.6
34 34
Chinese Taipei
Asia 31.1
35 35
Pakistan
Asia 29.4
36 36
Nepal
Asia 27.1
37 37
Bangladesh
Asia 25.2
37 37
Cambodia
Asia 25.2
39 39
Sri Lanka
Asia 23.4
40 40
Laos
Asia 21.2
41 41
Timor-Leste
Asia 15.3
42 42
Macao
Asia 12.3
43 43
Mongolia
Asia 12.1
44 44
Brunei
Asia 11.9
45 45
Bhutan
Asia 1.3
46 46
Guam
Asia -0.5
Latest Updated : 2019-08-19

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Iran
83.3
2
Japan
82.2
3
Korea Republic
78.7
3
Australia
78.7
5
Uzbekistan
74.8
6
Qatar
74.3
7
Saudi Arabia
71.6
8
Iraq
70.1
9
Syria
69.4
10
UAE
68.5
11
China
68.3
12
Jordan
67.5
13
Bahrain
67.2
14
Kuwait
65.0
15
Oman
64.5
16
Thailand
62.3
17
Korea DPR
61.6
18
Lebanon
61.5
19
Palestine
61.2
20
Vietnam
57.5
21
Turkmenistan
53.7
21
Kyrgyzstan
53.7
23
Tajikistan
53.2
24
Indonesia
52.7
25
Yemen
50.8
26
Hong Kong
49.6
27
Malaysia
47.5
28
Singapore
46.6
29
India
44.7
30
Philippines
43.8
31
Myanmar
38.7
32
Afghanistan
38.0
33
Maldives
35.6
34
Chinese Taipei
31.1
35
Pakistan
29.4
36
Nepal
27.1
37
Cambodia
25.2
37
Bangladesh
25.2
39
Sri Lanka
23.4
40
Laos
21.2
41
Timor-Leste
15.3
42
Macao
12.3
43
Mongolia
12.1
44
Brunei
11.9
45
Bhutan
1.3
46
Guam
-0.5
Latest Updated : 2019-08-19