TeamForm

TeamForm National Ranking

Rank Previous Team Continent TeamForm
Rating
1 1
Japan
Asia 86.4
2 2
Australia
Asia 81.2
3 3
Iran
Asia 81.0
4 4
Korea Republic
Asia 78.8
5 5
Saudi Arabia
Asia 73.1
6 6
Uzbekistan
Asia 72.9
7 7
Iraq
Asia 71.6
8 8
Qatar
Asia 70.5
9 9
Oman
Asia 69.8
10 10
Jordan
Asia 68.4
11 11
China
Asia 68.3
12 12
UAE
Asia 67.6
13 13
Syria
Asia 67.0
14 14
Bahrain
Asia 66.8
15 15
Palestine
Asia 62.1
16 16
Kuwait
Asia 62.0
17 17
Korea DPR
Asia 61.8
18 18
Thailand
Asia 61.3
19 19
Vietnam
Asia 59.7
19 19
Lebanon
Asia 59.7
21 21
Tajikistan
Asia 56.6
22 22
Turkmenistan
Asia 53.8
23 23
Malaysia
Asia 51.9
23 23
Kyrgyzstan
Asia 51.9
25 25
Indonesia
Asia 51.6
26 26
Yemen
Asia 47.8
27 27
Hong Kong
Asia 47.1
28 28
India
Asia 46.9
29 29
Singapore
Asia 46.0
30 30
Philippines
Asia 42.9
31 31
Afghanistan
Asia 39.0
32 32
Myanmar
Asia 35.2
33 33
Maldives
Asia 33.1
34 34
Pakistan
Asia 29.1
35 35
Nepal
Asia 29.0
36 36
Chinese Taipei
Asia 28.5
37 37
Bangladesh
Asia 28.3
38 38
Cambodia
Asia 24.9
39 39
Sri Lanka
Asia 24.7
40 40
Laos
Asia 18.9
41 41
Mongolia
Asia 16.8
42 42
Timor-Leste
Asia 15.9
43 43
Macao
Asia 12.6
44 44
Brunei
Asia 10.9
45 45
Bhutan
Asia 2.3
46 46
Guam
Asia 1.1
Latest Updated : 2023-05-29

TeamForm National Ranking

Rank Team TeamForm
Rating
1
Japan
86.4
2
Australia
81.2
3
Iran
81.0
4
Korea Republic
78.8
5
Saudi Arabia
73.1
6
Uzbekistan
72.9
7
Iraq
71.6
8
Qatar
70.5
9
Oman
69.8
10
Jordan
68.4
11
China
68.3
12
UAE
67.6
13
Syria
67.0
14
Bahrain
66.8
15
Palestine
62.1
16
Kuwait
62.0
17
Korea DPR
61.8
18
Thailand
61.3
19
Vietnam
59.7
19
Lebanon
59.7
21
Tajikistan
56.6
22
Turkmenistan
53.8
23
Malaysia
51.9
23
Kyrgyzstan
51.9
25
Indonesia
51.6
26
Yemen
47.8
27
Hong Kong
47.1
28
India
46.9
29
Singapore
46.0
30
Philippines
42.9
31
Afghanistan
39.0
32
Myanmar
35.2
33
Maldives
33.1
34
Pakistan
29.1
35
Nepal
29.0
36
Chinese Taipei
28.5
37
Bangladesh
28.3
38
Cambodia
24.9
39
Sri Lanka
24.7
40
Laos
18.9
41
Mongolia
16.8
42
Timor-Leste
15.9
43
Macao
12.6
44
Brunei
10.9
45
Bhutan
2.3
46
Guam
1.1
Latest Updated : 2023-05-29